Objectius i reptes.

Els objectius que ens proposem assolir són:

  • Fomentar el treball en xarxa, en un entorn col·laboratiu de persones, activitats i entitats que creuen en la innovació i l’economia social.
  • Identificar reptes i necessitats compartides que tenim com a societat per fer emergir propostes que els hi donin resposta.
  • Impulsar la generació de noves idees, espais de trobada i activitats de recolzament i suport, des d’una visió innovadora i amb l’experimentació de noves metodologies.
  • Donar assessorament especialitzat i de recerca de finançament als projectes i iniciatives que participen a la Xarxa.

El principal repte que ens proposem des de la Xarxa és:

  • Fer emergir i donar suport a idees i iniciatives amb projectes socioeconòmics al darrera, que donin respostes a reptes de la societat des de la innovació.