Guia per mesurar l’ESS des dels ens locals (DIBA)

  Nota d´economia social i solidària oct/17

   Diagnosi ESS- Terrassa 2017

   COTEC-Informe-2016

   21 propostes per fomentar l’ESS des dels ajuntaments

   Informe posicionament economia col·laboractiva CTESC

  Diagnosi-SCCLiSL-2017-v3

   Catàleg finançament alternatiu

  Experiències d’ESS als municipis

   Vint Propostes per fomentar l’ESS des dels ajuntaments

   Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT

   Guía de ESS para la Administración local